INFORMACJE

Serwis suszarni

Proces przenoszenia i magazynowania oraz samego suszenia różnych osadów i mas gęstych stanowi wyzwanie w wielu aplikacjach, szczególnie tam gdzie konsystencja i skład chemiczny powyższych zmienia się w czasie.  Dlatego doświadczenie zarówno projektantów suszarni w fazie przygotowania inwestycji, uruchomieniowców w trakcie rozruchu instalacji „na mokro” i ewentualnych ostatnich modyfikacji szczegółów instalacji, dotyczących systemów transportu i magazynowania, jak i serwisantów przy usuwaniu ewentualnych awarii i rozwiązywaniu różnych problemów technicznych w okresie eksploatacji odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu instalacji w ciągłym ruchu 24/7 a także utrzymania wysokiego poziomu dostępności technicznej instalacji w ciągu roku.

Nasi projektanci i technicy serwisu podczas realizacji wielu uruchomień, prób, testów i demonstracji urządzeń do odwadniania i suszenia, czasami, bardzo problematycznych materiałów, zgromadzili ogrom wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu potrafimy zaprojektować wyjątkowo funkcjonalne i bezpieczne instalacje a gdy pojawia się jakiś problem w trakcie eksploatacji suszarni, np. w wyniku zmiany procesu technologicznego zakładu co skutkuje zmianą składu chemicznego i struktury materiału, powyżej wspomniani doświadczeni specjaliści potrafią go rozwiązać w bardzo krótkim czasie.

Serwis TECHFINN składa się z dwóch brygad zlokalizowanych w województwie Pomorskim oraz na Południu kraju. Nasi serwisanci reprezentują różne specjalizacje: mechanika, elektryka, automatyka i chłodnictwo. 
Jesteśmy certyfikowanym projektantem instalacji suszarni i autoryzowanym serwisantem firmy SHINCCI, która dzieli się z nami swoimi doświadczeniami zdobytymi w projektowaniu i wdrożeniu już ponad 1000 różnej wielkości, w różnych gałęziach przemysłu, suszarni w tym największych suszarni tego typu na rynku globalnym.

Przeszliśmy już wiele szkoleń w zakresie projektowania oraz mechaniki i automatyzacji urządzeń tego producenta oraz instalacji, w których one pracują. W naszych magazynach w Baninie k/Gdańska i Będzinie utrzymujemy bezpieczne stany ilościowe części zamiennych i szybkozużywających się. Tam też są zlokalizowane nasze dwa warsztaty serwisowe.

Dzięki powyższym atrybutom oraz dzięki koncentracji TECHFINN wyłącznie na instalacjach suszarniczych,  doświadczeniu z różnymi materiałami do suszenia oraz zaangażowaniu naszych serwisantów wykonujących prace dla renomowanych firm wymagających najwyższych standardów jakości zarówno jakość naszych instalacji suszenia jak czas ich dostępność techniczna w roku bije rekordy w branży i wynosi ponad 8 400 h/ rok.