Suszarnie SHINCCI
w czasie pracy
nie emitują odorów
ani gazów toksycznych
Suszarnie SHINCCI
zużywają 2-3 krotnie mniej energii
od przeciętnej suszarni gazowej
Bezpieczeństwo i ergonomia
pracy przy suszarni niskotemperaturowej
zaprojektowanej przez TECHFINN
Szeroki typoszereg
suszarni osadów
od 3 do 700 t osadu / dobę
Suszenie osadu już od
12% zawartości suchej masy
Suszenie do 95%
zawartości suchej masy
Kompetentny
serwis suszarni

SUSZARNIE OSADÓW

TechFINN oferuje projektowanie i budowę dwóch typoszeregów niskotemperaturowych suszarni osadów.

Instalacje składają się z systemów podajników, zbiorników magazynowych, wymienników ciepła, systemu rozdziału energii i automatyki oraz z głównego urządzenia instalacji - suszarki osadów produkcji firmy SHINCCI.

Wydajności oferowanych przez nas suszarni wynoszą od 5 do 700 t osadu suszonego na dobę.

» Zobacz więcej

CO WARTO WIEDZIEĆ O SUSZENIU OSADÓW?

Rozwojowi sieci kanalizacyjnych i zwiększaniu przepustowości oczyszczalni ścieków towarzyszy w Polsce kilkuprocentowy roczny przyrost masy osadów przy czym struktura ich zagospodarowania ulega dynamicznej zmianie.

KPGO 2022 uchwalony w 2016 r informuje o szybkim rozwoju termicznego zagospodarowania osadów (w latach 2011/ 2014 dwukrotnym zwiększeniu ilości osadów z 41 do 84 tyś Mg suchej masy ) przy niewielkim spadku poziomu rolniczego zagospodarowania oraz znacznym zmniejszeniu zagospodarowania przez rekultywację i składowanie.

» Zobacz więcej