Energooszczędne
Suszarnie WATROMAT®
zużywają dwukrotnie mniej
energii od przeciętnej
suszarni termicznej
Suszarnie WATROMAT®
nie emitują odorów
ani gazów toksycznych
Suszarnie WATROMAT®
produkowane są
w Szwajcarii od20 lat
1500 suszarni
zainstalowanych
Suszarnie WATROMAT®
to największy typoszereg
suszarni osadów

na rynku

Suszarnie osadów dla komunalnych
oczyszczalni ścieków

Dla komunalnych oczyszczalni ścieków oferujemy energooszczędne, taśmowe suszarnie WATROMAT®, produkowane w Szwajcarii działające w zakresach 20 – 90% s.m. osadu, o wydajnościach od 1,5 - 60 Mg H2O / dobę.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów pomp ciepła suszarnie zużywają wyjątkowo mało energii na odseparowanie 1 Mg wody z osadu. Wynosi ono 333 kWh / Mg H2O co w porównaniu z 780-1000 kWh / Mg H2O zużycia energii przez suszarnie termiczne średnio i wysokotemperaturowe daje ogromne oszczędności. W porównaniu do suszarni solarnych – hybrydowych cechują się one 2,5 do 4 krotnie niższą ceną budowy, znacznie wyższym poziomem suchej masy osadu na wylocie i niższymi kosztami energii do suszenia w okresach przejściowych i w zimie, w których nasłonecznienie i temperatury są niższe a wilgotność powietrza wyższa. W tych okresach suszarnie solarne - hybrydowe wykorzystują bowiem znaczne ilości energii do ogrzewania podłogowego.

» Zobacz więcej

Suszarnie osadów
przemysłowych

W przemyśle, do suszenia osadów oferujemy trzy typy energooszczędnych suszarni osadów WATROMAT®: taśmowe, kontenerowe i wsadowe. Ich energooszczędność wynika z zastosowania nowoczesnych układów pomp ciepła. Oprócz klasycznych suszarni posiadamy w naszym portfolio suszarnie zintegrowane z prasami śrubowymi WATROMAT® i workownicą lub zasobnikiem na susz osadowy działające w zakresie od 0,5% do 90% s.m. osadu.

Suszarnie WATROMAT® są wyjątkowo ekonomicznym rozwiązaniem na rynku suszenia osadów przemysłowych ze względu na znacznie niższe zużycie energii od suszarni termicznych i niskie koszty eksploatacyjne.

Zużycie energii wynosi bowiem 333 kWh / Mg H2O co w porównaniu z 780-1000 kWh / Mg H2O zużycia energii oferowanych przez suszarnie termiczne średnio i wysokotemperaturowe daje ogromne oszczędności.

» Zobacz więcej

Co warto wiedzieć
o suszeniu osadów?

Rozwojowi sieci kanalizacyjnych i zwiększaniu przepustowości oczyszczalni ścieków towarzyszy w Polsce kilkuprocentowy, roczny przyrost masy osadów przy czym struktura ich zagospodarowania ulega dynamicznej zmianie. KPGO 2022 uchwalony w roku 2016 informuje o szybkim rozwoju termicznego zagospodarowania osadów ( w latach 2011/ 2014 dwukrotnym zwiększeniu ilości osadów z 41 do 84 tyś Mg suchej masy) przy niewielkim spadku poziomu rolniczego zagospodarowania oraz znacznym zmniejszeniu zagospodarowania przez rekultywację i składowanie.

Dokument informuje, że podczas gdy w 2008 r termicznie przekształcano niewiele ponad 1% wytworzonych osadów, to już w 2014 - 15,1% z tendencją rosnącą. Przytacza też informację o zwiększeniu ilości monospalarni osadów z 3 w roku 2004 na 11 w roku 2014 oraz ilości nowobudowanych spalarni odpadów komunalnych, które będą znaczącym odbiorcą suszu osadowego niezależnie od dotychczas największych ich odbiorców – cementowni.

» Zobacz więcej

Prasy śrubowe

Prasy śrubowe WATROMAT® są urządzeniami przeznaczonymi do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych. Prasy oferowane są jako osobne urządzenia lub w komplecie z urządzeniami przygotowującymi osad do odwodnienia...

» Zobacz więcej

Zagęszczacze osadów

Zagęszczacze osadów są szeroko stosowane w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Podstawowym ich zastosowaniem jest zagęszczanie osadu przed komorami fermentacyjnymi lub niekiedy komorami stabilizacji tlenowej...

» Zobacz więcej

Neutralizacja odorów

Urządzenia do oczyszczania powietrza w systemie PHOTOWENT®. Opierają się one na technologii fotokatalitycznego utleniania substancji gazowych za pomocą ozonu wytwarzanego w komorze lamp UV. Reakcja utleniania zachodzi na powierzchni...

» Zobacz więcej

Przekrycia zbiorników

Laminatowe przekrycia zbiorników znajdują zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów.

» Zobacz więcej

Dmuchawy śrubowe ROUSCHI

Dmuchawy Roots'a są idealne do przetłaczania powietrza pod niskim ciśnieniem do 1.300 mbar i w zakresie od 30 do 26.000 m3/h. Wykorzystywane głównie w procesach: napowietrzania (m. in. ścieków, zbiorników wodnych i technologicznych), transportu...

» Zobacz więcej