INFORMACJE

ZMIEŃ OSAD W PRODUKT

Komunalny osad ściekowy jest odpadem, który stwarza oczyszczalniom ścieków dużo i z roku na rok coraz więcej problemów oczyszczalniom ścieków, nie tylko ze względu na to że jest coraz droższy w stabilizacji oraz przekazaniu na zewnątrz ale także z powodów odorowych, trudności w transporcie i magazynowaniu oraz ryzyk prawnych dla kierownictwa oczyszczalni ścieków związanych z koniecznością monitorowania jego dalszego zagospodarowania.

CZY WIESZ ŻE OSAD WYSUSZONY W SUSZARNIACH TERMICZNYCH GDZIE PODDAJE SIĘ GO WYŻSZEJ NIŻ  60 °C TEMPERATURZE ULEGA HIGIENIZACJI I PODOBNIE JAK OSAD HIGIENIZOWANY WAPNEM MOŻE UZYSKAĆ STATUS POLEPSZACZA GLEBY I UTRACIĆ KOD ODPADU ?

OFERTA TECHFINN

TechFINN oferuje wsparcie dla Komunalnych Oczyszczalni Ścieków podczas procesu uzyskiwania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę osadu wysuszonego w oferowanych przez nas suszarniach o kodzie odpadu 190805 w środek poprawiający właściwości gleby i eliminacji wspomnianego kodu odpadu.

ZAŁOŻENIA DO UMOWY:

  • o zgodę MRiRW występujemy dla osadu wysuszonego w oferowanych przez nas suszarniach,
  • o zgodę MRiRW występuje oczyszczalnia ścieków a TechFINN pełni rolę doradcy,
  • TechFINN zajmuje się przygotowaniem korespondencji i doradztwem na każdym etapie występowania o decyzję.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ NA biuro@techfinn.pl.