Oferta uzupełniająca

Prasy śrubowe

Prasy śrubowe WATROMAT® są urządzeniami przeznaczonymi do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych. Prasy oferowane są jako osobne urządzenia lub w komplecie z urządzeniami przygotowującymi osad do odwodnienia...

» Zobacz więcej

Zagęszczacze osadów

Zagęszczacze osadów są szeroko stosowane w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Podstawowym ich zastosowaniem jest zagęszczanie osadu przed komorami fermentacyjnymi lub niekiedy komorami stabilizacji tlenowej, co prowadzi do znacznych oszczędności...

» Zobacz więcej

Neutralizacja odorów

Urządzenia do oczyszczania powietrza w systemie PHOTOWENT®. Opierają się one na technologii fotokatalitycznego utleniania substancji gazowych za pomocą ozonu wytwarzanego w komorze lamp UV. Reakcja utleniania zachodzi na powierzchni katalizatora – węgla aktywnego.

» Zobacz więcej

Przekrycia zbiorników

Laminatowe przekrycia zbiorników znajdują zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów.

» Zobacz więcej

Dmuchawy śrubowe

Dmuchawy Roots'a, które są idealnym rozwiązaniem do przetłaczania powietrza pod niskim ciśnieniem do 1.300 mbar i w zakresie od 30 do 26.000 m3/h. Wykorzystywane są one głównie w procesach: napowietrzania (m. in. ścieków, zbiorników wodnych i technologicznych)...

» Zobacz więcej