Przekrycia zbiorników


TechFINN we współpracy z firmą matką - EKOFINN-POL oferuje laminatowe przekrycia zbiorników znajdujące zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów. Właściwa hermetyzacja obiektów jest gwarantem skutecznej neutralizacji odorów za pomocą technik biofiltracji, adsorpcji lub jonizacji.

Budowa

Materiał konstrukcyjny elementów przekryć stanowi laminat żywiczno-szklany o długotrwałej odporności na starzenie, działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wielowarstwowa budowa laminatu z żywic poliestrowych i zbrojenia z włókna szklanego jest jakościowo zgodna z obowiązującymi normami polskimi oraz normami Unii Europejskiej. Zewnętrzna warstwa laminatu wykonywana jest  w kolorze ustalanym z użytkownikiem wg palety RAL. Wewnętrzna warstwa laminatu jest chemoodporna. Opcjonalnie przekrycie może zostać wykonane z warstwą termoizolacyjną w postaci pianki poliuretanowej.
Stosownie do technologii i sposobu obsługi zbiorników przekrycia mogą zostać wyposażone w kominki wentylacyjne oraz króćce, włazy technologiczne i otwory rewizyjne.

Parametry techniczne materiału przekryć

 • HDT wg ISO 75/A - nie mniej niż  90ºC,
 • wytrzymałość na rozciąganie - nie mniej niż 55 MPa,
 • wytrzymałość na zginanie - nie mniej niż 110 MPa,
 • moduł Younga przy rozciąganiu - nie mniej niż 3500 MPa,
 • wydłużalność względna przy zrywaniu - nie mniej niż 2%.
 • klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - BROOF (t1) (wg ENV 1187:2002 i PN-EN 13501-5: 2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg instrukcji ITB 401/2004).

Typy przekryć

Standardy wykonania

 • zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9468/2015
 • Wytrzymałość konstrukcji przekrycia zgodnie z normami: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008.
 • Połączenia poszczególnych elementów przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji zbiornika - stal nierdzewna klasy A2 lub A4.
 • Uszczelki pomiędzy elementami przykrycia i konstrukcją betonową - guma EPDM odporna na działanie skroplin i związków występujących pod przykryciem,
 • Przykrycia projektowane są na następujące obciążenia:
  - obciążenie stałe - obciążenie ciężarem własnym,
  - obciążenie śniegiem wg obowiązującej normy PN-80/B-02010 Az1,
  - obciążenie wiatrem wg obowiązującej normy PN-77/B-02011,
  - obciążenia zmienne w całości długotrwałe - siła podciśnienia wynosząca nie więcej niż 30 mm H2O.
  - obciążenie siłą skupioną 1,2 kN przyłożoną w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika ciężaru pracownika obsługi poruszającego się po przykryciu.
 • Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - BROOF (t1) (wg PN-EN 13501-5+A1: 2010) oraz nierozprzestrzeniający ognia    

Fotogaleria - wybrane realizacje