PRASY ŚRUBOWE WATROMAT®Prasy śrubowe WATROMAT® są urządzeniami przeznaczonymi do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych.
Producentem pras śrubowych WATROMAT® jest szwajcarska firma WATROPUR AG, która działa na rynku od 1992 roku będąc dostawca najszerszej gamy suszarni osadów na rynku. Prasy oferowane są jako osobne urządzenia lub w komplecie z urządzeniami przygotowującymi osad do odwodnienia tj. dozownikami polimerów.

Prasy śrubowe w porównaniu z innym urządzeniami do odwodnienia charakteryzują się:

  • Wyjątkowo niską energochłonnością liczoną na 1 m3 odseparowanej wody - 8-10 razy mniejszą niż wirówki a co za tym idzie niskim zapotrzebowaniem na moc przyłączeniową.
  • Możliwością  bez dozorowej  pracy ciągłej 24/7
  • Wyjątkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi z tytułu zużycia elementów urządzenia  
  • Bezpieczną i wygodną obsługą ze względu na powolna pracę urządzeń, brak konieczności częstej wymiany zużytych elementów urządzenia i niska awaryjności.

TYPOSZEREG PRAS ŚRUBOWYCH WATROMAT®