Warning: Use of undefined constant index - assumed 'index' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/subpage.php on line 4
TechFINN - Energooszczędne Suszarnie WATROMAT®

Warning: Use of undefined constant suszarnie_osadow - assumed 'suszarnie_osadow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 2

Warning: Use of undefined constant szuszarnie_przemyslowe - assumed 'szuszarnie_przemyslowe' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 13

Warning: Use of undefined constant tasmowe_suszarnie_osadow - assumed 'tasmowe_suszarnie_osadow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 13

Warning: Use of undefined constant kontenerowe_suszarnie_osadow - assumed 'kontenerowe_suszarnie_osadow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 13

Warning: Use of undefined constant wsadowe_suszarnie - assumed 'wsadowe_suszarnie' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 13

Warning: Use of undefined constant warto_wiedziec - assumed 'warto_wiedziec' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 24

INFORMACJE


Warning: Use of undefined constant oferta_uzupelniajaca - assumed 'oferta_uzupelniajaca' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 33

Warning: Use of undefined constant prasy_srubowe - assumed 'prasy_srubowe' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 33

Warning: Use of undefined constant przekrycia_zbiornikow - assumed 'przekrycia_zbiornikow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 33

Warning: Use of undefined constant zageszczacz_bebnowy - assumed 'zageszczacz_bebnowy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 33

Warning: Use of undefined constant dmuchawy_srubowe - assumed 'dmuchawy_srubowe' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 33

Warning: Use of undefined constant neutralizacja_odorow - assumed 'neutralizacja_odorow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 45

Warning: Use of undefined constant photowent - assumed 'photowent' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 45

Warning: Use of undefined constant biowent - assumed 'biowent' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 45

Warning: Use of undefined constant biorok - assumed 'biorok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 45

Warning: Use of undefined constant carbowent - assumed 'carbowent' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/spebk/domains/techfinn.pl/public_html/data/system/sub_left_menu.inc.php on line 45

Co warto wiedzieć o suszeniu osadów

Rozwojowi sieci kanalizacyjnych i zwiększaniu przepustowości oczyszczalni ścieków towarzyszy w Polsce kilkuprocentowy roczny przyrost masy osadów przy czym struktura ich zagospodarowania ulega dynamicznej zmianie. KPGO 2022 uchwalony w 2016 r informuje o szybkim rozwoju termicznego zagospodarowania osadów ( w latach 2011/ 2014 dwukrotnym zwiększeniu ilości osadów z 41 do 84 tyś Mg suchej masy ) przy niewielkim spadku poziomu rolniczego zagospodarowania oraz znacznym zmniejszeniu zagospodarowania przez rekultywację i składowanie.  Dokument informuje, że podczas gdy w 2008 r. termicznie przekształcano niewiele ponad 1% wytworzonych osadów, to już w 2014 - 15,1% z tendencją rosnącą.  Przytacza też informację o zwiększeniu ilości monospalarni osadów z 3 w roku 2004 na 11 w roku 2014 oraz ilości nowobudowanych spalarni odpadów komunalnych, które będą znaczącym odbiorcą suszu osadowego niezależnie od dotychczas największych ich odbiorców - cementowni. Należy przy tym nadmienić, że susz osadowy jest wysokokalorycznym materiałem o wartości energetycznej 10-17 MJ/ kg co jest porównywalne z kalorycznością węgla brunatnego a znacznie wyższe od poziomu zawartego w zmieszanych odpadach komunalnych przyjmowanych do spalarni odpadów komunalnych tj ok 6 MJ/ kg .

Jako jeden z celów dotyczących gospodarki osadowej na następne lata KPGO 2022  określa dalsze  zwiększenie ilości osadów poddanych termicznemu przekształceniu.  

Tradycyjny - rolniczy sposób zagospodarowania osadów nieznacznie zmniejsza swój wolumen z powodu postępującego zwiększania rygorów jakimi są poddawane oczyszczalnie ścieków realizujące ten proces.  Na wytwórcach osadów spoczywa obecnie duża odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów w rolnictwie a w szczególności za skutki ekologiczne działań w tym zakresie przy zwiększających się, dostosowywanych do wymogów unijnych standardach ochrony środowiska.  Zwiększają się wymogi dotyczące ewidencjonowania i monitorowania procesu,  ilości i jakości badań fizykochemicznych zarówno osadów jak i gruntów a na oczyszczalniach ścieków ciąży już także wieloletnia odpowiedzialność za poziomy azotu i innych parametrów fizykochemicznych terenów na których odbierający osady  je aplikują. Wzrostowi wymagań towarzyszy wzrost ilości kontroli w tym zakresie.

Powyższe prowadzi do zwiększenia popularności termicznego zagospodarowania osadów na drodze ich suszenia monospalania i współspalania. Technologie biorące udział w tym procesie różnią się od siebie w znaczący sposób, zarówno jeśli chodzi o poziom zużycia energii na odseparowanie 1 Mg wody z osadu, poziomem suche masy uzyskanym podczas suszenia, funkcjonowaniem instalacji w różnych okresach pogodowych ( zima, lato, nasłonecznienie itp.) oraz wymaganiami eksploatacyjnymi.  Dlatego istotną sprawą w przygotowaniu inwestycji jest sporządzenie rzetelnego bilansu energetycznego planowanej instalacji i uwzględnienie wykorzystania istniejących lub planowanych zasobów technicznych przedsiębiorstwa. Koszty energii obok amortyzacji są największym kosztem procesu suszenia. Warto tez wspomnieć, że koszty energii na odseparowanie jednostki wody w procesie suszenia są wielokrotnie wyższe od adekwatnych kosztów w procesie odwadniania dlatego bardzo istotnym elementem wpływającym na ekonomię procesu jest dobranie technologii pozwalających na odwodnienie osadu do maksymalnego możliwego poziomu zawartości s.m.